Understanding Evolution: your one-stop source for information on evolution
Evolution 101 Table of Contents << previous | next >>  

Mecanisme: procesele evoluției

Evoluția este procesul prin care organismele moderne au luat ființă ca descendenți ai unor strămoşi ancestrali. Evoluția este responsabilă pentru similaritățile remarcabile pe care le putem observa în toate formele de viață astăzi, precum şi pentru uimitoarea diversitate care există între aceste forme de viață – şi totuşi cum funcționează aceasta?

Esențială în acest proces este variația genetică asupra căreia forțele de selecție pot acționa astfel încât evoluția să aibă loc. Această secțiune examinează mecanismele evoluției cu accent pe:

  • Descendență şi diferențe genetice care se moştenesc şi sînt transmise generației următoare;

  • Mutație, migrație (fluxul genelor), derivație genetică şi selecție naturală ca mecanismele de transformare;

  • Importanța variației genetice;

  • Natura aleatoare a derivației genetice şi efectele unei reduceri în variația genetică;

  • Modul în care variația, reproducerea distinctivă şi ereditatea au ca rezultat evoluția prin selecție naturală; şi

  • Modul în care specii diferite îşi pot influența reciproc evoluția prin coevoluție.

Componentele de selecție naturală: variație, reproducerea diferențial, şi ereditateaprevious
Important events in the history of life

  next
Descendență cu mutații


printable version